Башмахурти

Башмахурти„Спираш шумовете, притихваш и ти… изваждаш едно по едно, разума, мислите, егото, чувствата, миналото, бъдещето, пускаш даже и настоящето. Завърташ ги около себе си, докато чуеш космическата музика, и докато не остане само това което е, сияещо със светлината на всички звезди и галактики… И засияваш все повече и повече, и всичко се завърта все повече, докато не се взриви създавайки вселена… и още една, и още, и още…“

Учителя Башмахурти

„Stop the noises… calm… take out one by one, your mind, your thoughts, the ego, your emotions, the past, the future, lay out even the present. Spin them around you until you hear the cosmic music… until is no longer stay more than what is it, shines with the light of all the stars and galaxies… and you start shine more and more, and everything spinning around more until it explode to create a universe … and another one, and more and more …“

Master Bashmahurti

Рейтинг 5.0 от 10 гласа
Please wait...